Εδώ θα βρείτε τις βαθμίδες των πακέτων αναλυτικά!

Οι βαθμίδες μας

Παρακάτω θα βρείτε τις βαθμίδες με λεπτομέρειες και κόστος!

01

Εβδομαδιαία βαθμίδα

Με την εβδομαδιαία βαθμίδα αποκτάτε πρόσβαση στο περιεχόμενο της πλατφόρμας για μία εβδομάδα!

Τιμή: 3€/Εβδομάδα

02

Μηνιαία βαθμίδα

Με την μηνιαία βαθμίδα αποκτάτε πρόσβαση στο περιεχόμενο της πλατφόρμας για ένα μήνα!

Τιμή: 12€/Μήνα

03

Ετήσια βαθμίδα

Με την ετήσια βαθμίδα αποκτάτε πρόσβαση στο περιεχόμενο της πλατφόρμας για έναν ολόκληρο χρονο!

Τιμή: 144€/Χρόνο